Om kirkerne og sognet

Vindum Sogn ligger i Viborg Østre Provsti, som er en del af Viborg Stift

Vindum Sogn består af Vindum og Brandstrup kirkedistrikter med fælles præst. De to kirkedistrikter havde hvert sit menighedsråd, indtil man i 2008 besluttede sammenlægge til ét menighedsråd. Sognet dækker  Rødkærsbro ned til det gamle smørmejeri, hele Brandstrup og Vindum by med opland.

Vindum Sogn har 2.316 indbyggere, hvoraf de 1.873 er medlem af folkekirken (dec. 2017)

Vindum Sogn har 2 kirker og et Sognehus

I 2017 var der i alt 125 gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i sognet. Heraf var der 89 ordinære gudstjenester og højmesser fordelt på de to kirker. I begge tilfælde samledes i gennemsnit 80 deltagere med en variation der typisk ligger fra 30 til 145.