Menighedsråd

Vindum og Brandstrup Kirker har et fælles menighedsråd. Det består af følgende personer:

Menighedsrådformand

Kry Herholdt

Tlf. 4241 8033 - kry.herholdt1@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Næstformand og sekretær

Astrid Andersen

Tlf. 2165 0357 - astridogjens@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontaktperson for personalet

Gunnar Toft Lodahl

Tlf. 8665 9562 - gunnarlodahl@mail.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kasserer

Peter Bank Nielsen

Tlf. 2639 8777 - banknielsen@fibermail.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Kirkeværge i Vindum og Brandstrup

Karl Koefoed-Hansen

Tlf. 3095 1263 - hrkarlhansen@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sognepræst

Lars Morthorst Christiansen

Tlf. 8665 8030 - lmc@km.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aktivitetsudvalg

Vibeke Kirkegård

Tlf. 8665 8092 - vibekeogniels@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -