Ansatte Vindum Kirke

Graver

Ole Bjerregaard Jensen

Tlf. 2196 3225 - vindumkirke@hotmail.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kirkesanger

Henning Kirkegaard

Tlf. 8665 8624 - hlkirkegaard@hotmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Organist

Lise Herholdt

Tlf. 6128 4084 - liseherholdt@gmail.com 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NB: Alle ansatte har mandag som fridag

 

 

Ansatte Brandstrup Kirke

Graver

Alis T Nielsen

Tlf. 2021 3338 - brandstrupkirkegaard@live.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gravermedhjælper

Vacant

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kirkesanger og Sognemedhjælper

Kirstina Laursen

Tlf. 5047 0279 - kirstina.baun@gmail.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Organist

Lise Herholdt

Tlf. 6128 4084 - liseherholdt@gmail.com 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NB: Alle ansatte har mandag som fridag