Hjemmealtergang - en god mulighed

Hvis en beboer ikke kan komme hen i kirken, vil præsten gerne komme på besøg. Og hjemmealtergang er ikke kun for døende - det kan også være en trøst og styrke for den som kæmper sig igennem et sygdomsforløb. I forbindelse med hjemmealtergangen er der også tid til samtale og skriftemål, hvis det ønskes. Hjemmealtergang kan foregå i hjemmet, på plejehjemmet eller på sygehuset