Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald kan pårørende kontakte præsten for at aftale de kirkelige handling og samtalen forud. Bedemanden kan kontaktes for at aftale det praktiske i forhold til afdøde, annoncering, kiste mm. Og kirkegården kan kontaktes for at aftale hvilket gravsted familien ønsker.

De pårørende er i følge loven forpligtede til at anmelde dødsfaldet til sognepræsten, uanset om afdøde var medlem af folkekirken eller ej.