Julehjælp 2020

                 Vindum-Brandstrup Sogn

  • Personer, der er bosiddende i Vindum/Brandstrup Sogn, kan søge om julehjælp
  • Ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes hos præsten eller på kirkens hjemmeside.
  • Ansøgningsskemaet afleveres eller sendes til præsten senest 3. december. Der kan max. afleveres ét ansøgningsskema pr. husstand.
  • Præsten behandler ansøgningerne fortroligt og giver ansøgerne svar senest 10. december.
  • Ansøgerne modtager et gavekort til en dagligvarebutik (uden mulighed for at købe alkohol, tobak og spil).
  • Gavekortets størrelse er i 2020 på 500 kr. Beløbet kan af menighedsrådet ændres fra år til år.
  • Menighedsrådet orienteres om antallet af ansøgninger og antallet af bevillinger, men ikke om navnene på ansøgere og modtagere.
  • Der indsamles penge til årets julehjælp ved høstgudstjenesten. Udgifter derudover dækkes via ansøgning til Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg.

Åbne ansøgningsskema